10 Feet

Edmonia Lewis

Hiawatha

1868

White marble

14 × 12 × 6 in